• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace

Město Chrudim se snaží zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a zvolilo si k tomu cestu, k níž má současný moderní člověk nejblíže - a to internet. Díky internetové aplikaci zveřejněné na stránkách města mají všechny firmy rovný přístup k informacím o právě probíhajících veřejných zakázkách, o jejichž zadání jsou spraveny ve stejnou dobu. Rovněž obyvatelé města mohou mít o zakázkách města přehled - webová aplikace totiž umožňuje přístup do databáze i jim, ačkoliv jen do veřejné části.

Aplikace ale nevedla pouze ke zprůhlednění městských investic - rovné příležitosti měly také za následek rozšíření počtu uchazečů o jednotlivé zakázky.

Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Piklová, Hana
Organizace: MěÚ Chrudim
E-mail: hana.piklova@chrudim-city.cz
Telefon: 469 645 225
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Aby byly veřejné zakázky a jejich zadávání transparentní, rozhodl se městský úřad Chrudim jít cestou webové aplikace, která slouží ke zveřejňování zakázek města na internetu. Prostřednictvím této aplikace je zajištěna větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek a je eliminována skutečnost přednostního zadávání nebo výběru dodavatele.

Na pobídku města byla za tímto účelem vytvořena speciální webová aplikace nesoucí příznačný název "Veřejné zakázky".  Tato aplikace je spravována oddělením informatiky MěÚ Chrudim. Přístup do aplikace pro zadávání záměrů města a přihlašování se k výběrovému řízení mají pověření zaměstnanci MěÚ Chrudim a obchodních společností města Chrudim, a to pomocí hesla. Ostatní zaměstnanci včetně veřejnosti mají přístup pouze do veřejné části aplikace, kde mohou sledovat údaje o vývoji situace týkající se veřejných zakázek. Po uzavření investičního záměru je každý přihlášený zájemce obeslán a vyzván k podání nabídky.

Seznam investičních záměrů můžete nalézt na webových stránkách města:  www.chrudim-city.cz/iz

Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

K proběhlým realizovaným veřejným zakázkám existuje dokumentace.

Začátek aktivity: 03.03.2007
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 53
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu města Chrudim.

Aktéři

Název: město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Web: http://www.chrudim.eu/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Internetová aplikace umožňuje "širší" soutěžní prostředí a tím dochází k významným finančním úsporám při zadávání zakázek malého rozsahu - město si může více vybírat a firmy z konkurenčních důvodů nasazují nižší ceny a výhodnější podmínky.

Kromě toho za tuto aplikaci sklízí město příznivé ohlasy nejen u jiných městských úřadů, ale zejména u svých obyvatel, kteří si cení transparentního zadávání zakázek, v němž vidí zbraň proti korupci.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Zkušenosti s touto aktivitou byly pozitivní, proto byly předány i ostatním MěÚ. Aplikace se osvědčila jak na straně městského úřadu, tak na straně podnikatelů i veřejnosti. Rovněž celorepublikový mediální ohlas na tuto aktivitu byl velký a pozitivní.

Kladným důsledkem bylo i to, že v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu došlo k výraznému rozšíření počtu uchazečů o jednotlivé zakázky a město tudíž může investovat své finančí prostředky efektivněji. 

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Média byla informována na tiskových konferencích a prostřednictvím tiskových zpráv. Veřejnost byla o této aktivitě informována prostřednictvím denního tisku, webových stránek a rozhlasu.

Mediální ohlas na vytvoření webové aplikace byl velký a o chrudimském počinu referovala nejen média regionální, ale též celostátní. 

Příloha:
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace

Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace

Chrudim

Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí

e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí

Prachatice

Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje

Portál příspěvkových organizací kraje

KRAJ VYSOČINA

Strakonice: Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter

Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter

Strakonice

Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany

Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany

Kopřivnice

Kraj Vysočina: Registr datových sítí

Registr datových sítí

KRAJ VYSOČINA