• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí

Přibližně jednou za dva měsíce se v Zámeckém klubu v Hlučíně koná veřejná beseda s občany na aktuální téma v souladu s komunitním a strategickým plánováním. Videozáznam z diskuze je vysílán městskou internetovou televizí, besedu tak může sledovat větší okruh občanů.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Kontakt: 595 020 233
Příjmení, jméno: Prášková Soňa, RNDr.
Organizace: MěÚ Hlučín
E-mail: praskova@hlucin.cz
Telefon: 595 020 233
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Přibližně jednou za dva měsíce se koná v Zámeckém klubu v Hlučíně veřejnou beseda s občany na aktuální téma. Z této besedy je natáčen videozáznam, který je vysílán na městské internetové televizizi. Tím se podstatně rozšířil okruh lidí, kteří mají možnost besedu shlédnout a získat informace. Téma besed je vybíráno v souladu s komunitním a strategickým plánováním. V roce 2009 proběhla beseda na téma zdravý životní styl (makrobiotika), beseda k dopravě, připravujeme besedu k protidrogové problematice.
Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Z každé besedy je záznam na internetové televizi (www.mtvh.cz)

Začátek aktivity: 15.06.2009
Konec aktivity: 23.10.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města je hrazen nájem zámeckého klubu (1000,-Kč/1beseda), lektorné (cca 1500,-Kč/1beseda), z dotace z revolvingového fondu je hrazeno natáčení a zpracování besedy (2500,-Kč/1beseda)
Detailní rozpis: Cena je uvedena za jednu besedu

Aktéři

Název: Kulturní centrum Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 69987050
Adresa: Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Web: http://www.kc-hlucin.cz

Další aktéři

Název:Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj:00300063
Adresa:Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Web:http://www.hlucin.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Besedy, které město pořádá, je velmi dobré natáčet na místní internetovou televizi, protože přímá účast občanů na živé besedě bývá často, i přes dobrou propagaci, nízká. Na internetové televizi kdokoliv může besedu shlédnout i po delší době, dle svých časových možností. Internetová televize je v Hlučíně velmi využívána. Přístup přes internet je již v současné době zcela běžnou záležitostí.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Besedy na téma doprava se zůčastnili i zástupci ŘSD a SS MSK a samozřejmě zástupci samosprávy. Doprava je největším z 10 TOP problémů města Hlučína, takže se k velkému okruhu občanů jednoduše dostalo sdělení, jaké samospráva vyvíjí v této záležitosti iniciativy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním každé akce byl uveřejněn článek v Hlučínských novinách, byly vyvěšeny plakáty na plakátovací plochy města a pozvánka byla uveřejněna na webu města. Záznam besed je natočen internetovou televizí a umístěn na www.mtvh.cz.
Záznam z besedy k dopravě
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo

Dětské městské zastupitelstvo

Prostějov

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu

Partnerství pro Vysočinu

KRAJ VYSOČINA