• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Chrudim: Adaptační strategie města na klimatickou změnu

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání 11. prosince 2017 schválilo „Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu“. Příprava Adaptační strategie zahrnovala projednávání analytických závěrů a rozsáhlou diskusi o možných opatřeních. Dokument již od roku 2016 připravovala pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, městského úřadu a komisí, za odborné podpory expertů Národní sítě Zdravých měst ČR. Schválený a zveřejněný dokument je inspirací pro další města, jak koncepčně přistoupit k adaptaci na klimatickou změnu.

Dokument popisuje hlavní rizika vyplývající z předpokládaných změn klimatu a hlavní adaptační opatření ve městě a jeho okolí. Do budoucna se ve městech počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit města na co nejvíce těchto extrémních jevů.

„Tyto změny přinášejí celou řadu rizik“, popisuje architekt Vojtěch Lekeš, jeden z členů expertního týmu NSZM. „Například nárůst teplot a s ním spojené vlny veder sníží životní komfort a může být nebezpečný zejména pro seniory nebo nemocné obyvatele města. Tento předpoklad je pro Chrudim, město, jehož jedním z cílů je podpora zdraví obyvatel, zvláště významný. Nedostatek vody ztíží údržbu zeleně a veřejných ploch a extrémní jevy, například přívalové srážky, mohou ohrozit obyvatele nebo jejich majetek.“ popisuje Lekeš některá z rizik.

[...]

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Kopřivnice

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Vsetín: Index kvality života na sídlišti

Index kvality života na sídlišti

Vsetín

Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů

Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů

KRAJ LIBERECKÝ

Jihlava: Připomínkování územního plánu online

Připomínkování územního plánu online

Jihlava