• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Přeštice: Modernizace centrálního zásobování teplem

Projekt řeší rekonstrukci tepelného hospodářství města Přeštice s cílem snížit spotřebu zemního plynu, a to s maximálním využitím zbytkového tepla z kogeneračních jednotek, které využívají jako palivo bioplyn.

Město Přeštice v minulosti zásobovaly teplem tři okrskové teplovodní kotelny, ve kterých byly osazeny kogenerační jednotky. Ty však svým výkonem pokrývaly tepelnou potřebu objektů umístěných v bezprostřední blízkosti, a proto docházelo k nestabilnímu odběru tepla. To způsobovalo stav, kdy jedna kogenerační jednotka pracovala v režimu nuceného chlazení, protože nebyl potřebný odběr tepla, a další kogenerační jednotka v jiné plynové kotelně nedodávala potřebný výkon. Vzniklý deficit pak zajišťovaly plynové kotle.

Původní topná soustava byla modernizována tak, aby primárním zdrojem byly kogenerační jednotky na bioplyn. V rámci modernizace došlo k hydraulickému propojení tří zdrojů tepla a ty nyní společně dodávají tepelnou energii do jednotné tepelné sítě. Tím je zajištěna vysoká variabilita využití jednotlivých zdrojů. Jedná se v podstatě o neomezenou možnost distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky k místu s nejvyšším odběrem. To umožňuje zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek a snížit počet startů plynových kotlů v době krátkodobé odběrové špičky. Celé technické řešení je přitom provedeno s důrazem na dosažení vysoké účinnosti, a tedy na zajištění provozu plynových kotlů v kondenzačním režimu. Díky tomu byla zajištěna úspora neobnovitelného zdroje energie – zemního plynu. Soustava centrálního zásobování teplem dodává teplo pro čtyřicet objektů se 736 bytovými jednotkami. Projekt byl oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku 2017.


[...]

Přeštice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu