• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vrchlabí: Anketa "Jak se žije seniorům?"

Během února letošního roku realizoval Odbor sociální a zdravotní MÚ Vrchlabí anketu, jejímž cílem bylo zmapovat současný pohled vrchlabských obyvatel starších 50 let na seniorskou problematiku. Šetření se zúčastnilo celkem 107 respondentů. Rádi bychom vás seznámili s hlavními zjištěními. Pokud budou vrchlabští občané ve stáří potřebovat pomoc, spoléhají se především na terénní sociální a zdravotní služby, pomoc rodiny či komerční služby „do domácnosti“, jako jsou dovozy obědů, úklidové služby apod. Tyto varianty pomoci shodně uvedly více jak čtyři pětiny respondentů.

Jedna polovina oslovených občanů Vrchlabí si pomoc ve stáří představuje prostřednictvím pobytové služby, tedy domova pro seniory. Necelá jedna třetina účastníků ankety pak uvedla konkrétní náměty, které by mělo město v rámci své seniorské politiky řešit. Jednalo se například o zajištění služby „senior taxi“, navýšení počtu bytů v domě s pečovatelskou službou, podporu volnočasových aktivit cílených přímo na seniory, rozvoj a navýšení kapacit lékařské péče, možnost vzniku denního stacionáře, navýšení kapacity domova pro seniory a úpravy jeho okolí, dále podpory služeb kadeřnice, rehabilitace, pedikúry, které za klientem dojedou do domácnosti. Více než 50 % dotázaných uvedlo, že služba Tísňové péče by pomohla jim či někomu blízkému.

[...]

Vrchlabí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu