• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Šternberk: "PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN" - Regenerace a revitalizace městského centra

Hlavním záměrem projektu, který probíhal v letech 2005-2006, byla rekonstrukce centra města s cílem zkvalitnění životního prostředí a životních podmínek obyvatel i návštěvníků úpravou prostorů centrální části města (památková zóna), zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců, celkové zatraktivnění prostorů městské památkové zóny pro občany i návštěvníky.
Po ukončení realizace se jméno města dostalo do republikového povědomí díky několika uděleným cenám: 2. místo v celé ČR při hodnocení projektu, umístění mezi třemi nejlepšími v soutěži Historické město roku 2006 a 1. místo v soutěži Cesty městy 2007.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Šternberk
Kontakt: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Příjmení, jméno: Ing. Stanislav Orság
Organizace: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
E-mail: orsag@sternberk.cz
Telefon: 420 585 086 593
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Hlavním záměrem projektu byla rekonstrukce centra města s cílem zkvalitnění životního prostředí a životních podmínek obyvatel i návštěvníků úpravou prostorů centrální části města, zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců, celkové zatraktivnění prostorů městské památkové zóny pro občany i návštěvníky.

Projekt byl rozdělen do čtyř dílčích etap.

1. ulice Bezručova (fotodokumentace)

Práce zahrnovaly vybudování nové komunikace, parkovacích zálivů a chodníku mezi stávající zástavbou v celém profilu ulice. Hlavním účelem bylo zklidnění dopravy v centru města a upřednostnění chodců rozšířením chodníků a ploch pro pěší. Snahou přitom současně bylo přiblížit se co nejvíce i k pravděpodobné původní dispozici prostoru, jako význačného tržního místa (v místě původní trhové vsi a následně tzv. Široké ulice).

2. Hlavní náměstí a ulice Radniční (fotodokumentace)

Cílem rekonstrukce byla komplexní revitalizace tohoto významného urbanistického prostoru a obnovení jeho společenské a shromažďovací funkce. Součástí nového řešení náměstí je nová kašna a objekt, který by měl evokovat proud času.

3. Horní náměstí (fotodokumentace)

V rámci náměstí je upravena stávající dopravní situace tak, aby byly jednoznačně vymezeny koridory a plochy pro dopravu a odděleny od širokých ploch pro pěší. Požadavkem je především vrátit náměstí reprezentativní a společenskou funkci v návaznosti na památkově chráněné dominanty města, především Národní kulturní památku Hrad Šternberk, kostel, bývalý augustiniánský klášter a restaurovaný mariánský sloup při současném zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti. V prostoru před gymnáziem bylo instalováno pítko, u výjezdu z náměstí směrem k ulici Opavská byla odkryta a opravena historická studna.

4. bývalý Augustiniánský klášter (fotodokumentace)

Objekt je majetkem Města Šternberk. Technický stav kláštera byl natolik špatný, že bylo nutno přistoupit k jeho záchraně. Město zahájilo v r. 1999 stavební práce, které jsou z části financovány z programu MK ČR Záchrana architektonického dědictví a z rozpočtu města. Dosud byla provedena rekonstrukce krovu a střešního pláště, výměna havarijních stropů nad 3. NP a repase oken v celém objektu. Monumentální areál je vzhledem k celkovému stavebnímu stavu využíván aktivně, ale pouze sezónně pro škálu uměleckých aktivit výtvarných, divadelních a koncertních. Pro stabilizaci a zvýšení úrovně nabídky těmto aktivitám je však nezbytné vybudovat trvalé provozní a technické zázemí, upravit plochu nádvoří a komunikačně zpřístupnit celý areál.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace.
Začátek aktivity: 01.08.2005
Konec aktivity: 31.12.2006

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 95000
Jak byla aktivita financována? Na financování projektu se podíleli Evropská unie (ERDF) 67 mil. Kč, Česká republika (Ministerstvo pro místní rozvoj) cca 11 mil. Kč a Město Šternberk cca 17 mil. Kč.

Dotace z Evropské unie byla získána prostřednictvím Společného regionálního operačního programu:
- priorita programu 2: Regionální rozvoj infrastruktury
- opatření priority 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ve Šternberku jsme využili šance k získání dotací, které nabízí Společný regionální operační program. Bez těchto příspěvků bychom byli schopni financovat z rozpočtu města jen malou část provedených prací. Snažíme se mít v zásobě vždy několik projektů, abychom byli připraveni žádat o případné dotace.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V průběhu celé rekonstrukce byla veřejnost informována místním tiskem a občasnou návštěvou regionální televize. Po ukončení projektu se jméno města dostalo do republikového povědomí díky několika uděleným cenám: 2. místo v celé ČR při hodnocení projektu, umístění mezi třemi nejlepšími v soutěži Historické město roku 2006 a 1. místo v soutěži Cesty městy 2007.

Podrobné informace jsou k dispozici na internetové stránce projektu.

Představení projektu na adrese www.strukturalni-fondy.cz.

Představení projektu na stránkách Regionálního informačního servisu (www.risy.cz).


Příloha:

Aktéři

Název: Město Šternberk
IČO nebo jiný registrační údaj: DIČ: 381- 00299529
Adresa: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Web: http://www.sternberk.eu

Další aktéři

Název:brněnský atelier RAW (Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla)

Název:

S-PROJEKT plus a.s. (Zlín)

Název:

stavební firma SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Detailně zpracované dobré praxe

Šternberk

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu