• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu

Město Třebíč jako jediné město v ČR realizovalo projekt "Každá obec se počítá: společensky odpovědné nakupování teď!". Projekt byl založen na spolupráci 3 zemí a propojení neziskového a veřejného sektoru. Cílem bylo dokázat, že do veřejných zakázek municipality je možné zařadit hledisko společenské odpovědnosti a podporu místních firem.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Příjmení, jméno: Kabátková Markéta
Organizace: Město Třebíč
E-mail: m.kabatkova@trebic.cz
Telefon: 725 775 655
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Místní aktivity ke globálním tématům (fairtrade, ap.)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město Třebíč realizovalo tříletý projekt zaměřený na společensky odpovědné nakupování. Mezi nejvýznamnější aktivit projektu patřilo - analýza nakupování, dvě pilotní veřejné zakázky zahrnující principy společensky odpovědného nakupování (fair trade občerstvení a eticky vyrobená trička s potiskem), vydání dvou letáků (pro veřejnost a pro obce), dále setkání prodejců a podporovatelů a závěrečný seminář s názvem "Myslíme globálně, jednáme lokálně", který se konal dne 31.3.2016
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Videozázam semináře Myslíme globálně, jednáme lokálně ze dne 31.3.2016
Začátek aktivity: 01.05.2013
Konec aktivity: 30.04.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1198
Jak byla aktivita financována? projekt EU - dotace 75%, z rozpočtu města 25%

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Uplatněním principů společensky odpovědného nakupování lze za obdobnou cenu získat produkty ve stejné (nebo dokonce ještě vyšší kvalitě) a přidanou hodnotou je podpora dodavatelů, kteří se chovají zodpovědně. Toto ale vyžaduje systémové řešení, aktivní komunikaci nejen s prodejci, ale i zaměstnanci úřadu.Skvělým příkladem kombinace podpory lokálních procentů a pěstitelů v zemích globálního Jihu je na našem úřadě občerstvení - fairtradová káva a pečivo od místního sociálního podniku Vrátka. Velký ohlas veřejnosti i médií mají celoměstské akce pro rodiny a veřejnost.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Na základě sdílení informací o naší první veřejné zakázce vyjádřili představitelé dalších obcí v našem region zájem spolupodílet se na společené veřejné zakázce na fairtradivé občerstvení. Byly předány kontakty na velkoobchody a v případě menších objemů doporučen přímý nákup.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Analýza nakupování přinesla údaje o nákupu občerstvení, ve stejném objemu jsme díky veřejné zakázce získali občerstvení ve fair trade kvalitě.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Společensky odpovědné chování patří k základním principům veřejné správy, realizace aktivit v rámci projektu přinesly důkazy i toho, že je to i ekonomicky výhodné.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Většina aktivit projektu bude pokračovat - akce pro veřejnost a rodiny, Týden pro fair trade, Férová snídaně, Setkání prodejců a podporovatelů, Prezentace ve Family Pointu a Senior Pointu, výstavy, atd. V návaznosti na naše zkušenosti s nakupováním fairtradového občerstvení a eticky vyrobených propagačních triček, plánujeme centrální nákup čistících prostředků šetrných k přírodě a také centrální nákup kancelářských potřeb (hlavně papíru). V budoucnu chceme ve vybraných zakázkách uplatnit i sociální kritérium zaměstnání 10% nezaměstnaných osob (v evidenci ÚP).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o aktivitách byly pravidelně zveřejňovány v Třebíčském zpravodaji (měsíčně zdarma do každé domácnosti v Třebíči), akce pro veřejnost byly rovněž prezentovány v místních médiích (např. Férová snídaně)

Aktéři

Název: Město Třebíč
IČO nebo jiný registrační údaj: 00290629
Adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Web: http://www.trebic.cz/

Další aktéři

Název:NaZemi
IČO nebo jiný registrační údaj:266 43 073
Adresa:Kounicova 42, 602 00 Brno
Web:http://www.nazemi.cz

Název:

Christliche Initiative Romero (CIR)
Adresa:Breul 23, 48143 Münster, Německo
Web:http://www.ci-romero.de

Název:

Město Dortmund
Adresa:Stadt Dortmund, 44122 Dortmund
Web:http://www.dortmund.de

Název:

Südwind
Adresa:Laudongasse 40, 1080 Wien

Název:

Město Wels
Adresa:Stadtplatz 1, 4600 Wels
Web:http://www.wels.at
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu