• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Krnov: Manuál organizace kulturních a sportovních akcí

Praktický pomocník při pořádání akcí pro veřejnost - tak by se dal stručně nazvat manuál, který krnovský úřad vytvořil pro místní organizace a spolky. Ty zde naleznou nejen souhrnné desatero doporučení pro úspěšnou akci, ale i zcela konkrétní a praktické informace typu kde zapůjčit mobiliář, odkud připojit elektřinu, jak akci propagovat či jak ošetřit související parkovací místa. Místní pořadatelé akcí manuál velice oceňují.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Krnov
Příjmení, jméno: Kutálková Kristýna
Organizace: Městský úřad Krnov
E-mail: kkutalkova@mukrnov.cz
Telefon: 734682897
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem vytvoření manuálu bylo seznámit občany, spolky, organizace s postupem, jak mohou sami zrealizovat kulturní, sportovní či společenskou akci v našem městě.

Manuál přehledně shrnuje postup přípravy akce včetně důležitých odkazů a kontaktů, kde se mohou inspirovat či požádat o pomoc.

Výstupem je dokument (manuál) mapující a popisující všechny kroky a oblasti v rámci organizace akce, od volby termínu přes propagaci a financování po zábor veřejného prostranství.

Dokument byl zpracován interně odborem rozvoje města MěÚ Krnov ve spolupráci s Městským informačním a kulturním střediskem (MIKS) Krnov, které je častým organizátorem takovýchto akcí a má s jejich pořádáním cenné zkušenosti.
 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Koncepce kultury města Krnova
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Manuál organizace kulturních a sportovních akcí
Začátek aktivity: 01.03.2022
Konec aktivity: 01.07.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0
Jak byla aktivita financována? aktivita nebyla speciálně financována, manuál byl zpracován pracovníky odboru rozvoje města MěÚ Krnov v rámci jejich pracovní náplně

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Pojďte do toho a zpracujte si manuál také. Organizátoři akcí budou nadšeni - neztratí se v byrokratickém světě a na nic při přípravě a realizaci akcí nezapomenou.
 

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? eliminace organizátorských chyb, inspirace pro organizaci akce, výstižný a stručný dokument
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

poskytuje jen základní doporučení a rady, nezaměřuje se na detailní/specifické problémy, existuje pouze v elektronické podobě

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Manuál vzešel z potřeby krnovských organizátorů, kteří o jeho vzniku byli informování emailem a poté také na pravidelně organizované společné schůzce. Do budoucna plánujeme na pravidelné schůzce se spolky detailnější seznámení s kroky spojené s organizací akcí, které jsou v manuálu popsány. Přestože dokument vzniknul se záměrem pomoci externím organizátorům, je často využíván i interně méně zkušenými kolegy nebo odbory MěÚ při organizaci vlastních akcí.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? udržování a aktualizace kontaktů, případně obsahu manuálu

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

- propagace v rámci webu města Krnova a FB města Krnova

- e-mailová komunikace se spolky

Aktéři

Název: Město Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296139
Adresa: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
Web: https://www.krnov.cz

Další aktéři

Název:Městské informační a kulturní středisko Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj:00601179
Adresa:náměstí Míru 1/14, Krnov
Web:https://www.mikskrnov.cz

Název:

Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:75079356
Adresa:Dobrovského 16, Krnov
Web:https://www.svckrnov.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu