• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Mladí v kraji Vysočina vědí, jak na projekty


Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV), Národní síť Zdravých měst (NSZM) a Zdravý Kraj Vysočina spojili síly a rozjeli na Vysočině aktivity k výraznějšímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Školní fóra nejsou diskuse k předem připraveným námětům nebo dokumentům. Jejich cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od dětí a mladých, náměty ke zlepšení dané školy, ale zejména také jejich města či obce. Novinkou je to, že mladí na své nápady mohou i díky podpoře z programu Mládež kraji získat vhodné financování. Navíc se díky víkendovému školení naučí, jak tyto projekty připravit, zrealizovat i profinancovat.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Burda, Jan
Organizace: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.
E-mail: predseda@rdmkv.cz
Telefon: 777750131
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

V březnu 2023 proběhla na pěti vysočinských středních školách „školní fóra“. Jejich smyslem bylo povzbudit mladou generaci k aktivnímu zapojení se do rozvoje školy a místa, kde žijí. Akce navázaly na desítky podobných akcí Zdravých měst, obcí a regionů měst po celém Česku, ale zde na Vysočině k tomu přibyla výrazná inovace – finance a konkrétní spolupráce na realizaci nápadů.

5 akcí se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě, v Třebíči a v Pacově. Jejich cílem bylo zapojit studenty do spolurozhodování o priroritách školy a města. Studenti se učili nejen diskusi, argumentaci a rozhodování o prioritách a možnostech, ale nově došlo, díky propojení s programem Mládež kraji, i na financování a realizaci nápadů/projektů. V rámci pilotování školních fór na Vysočině došlo k několika zásadním propojením, která dala školní fórům nový a zajímavý přesah:

1. Školní fóra proběhla na středních školách, kde existuje školní studentský parlament a tento je zapojen do vznikajícího Studentského parlamentu Kraje Vysočina. Tím dochází k postupné návaznosti práce studentů od školní po krajskou úroveň.

2. Studenti dostali možnost své priority, které se dostaly do TOP10 zrealizovat - získat na realizaci finanční prostředky v rámci programu Mládež kraji. Toto propojení je důležité, protože studentům říká - když vymyslíte zajímavý projekt, můžete rovnou převzít odpovědnost za jeho realizaci. V rámci víkendového školení realizovaného vysočinskou Radou dětí a mládeže si pak studenti své projekty připravili a obhájili a následně získali finance na realizaci. Pro rok 2023 bylo takto podpořeno 26 projektů v průměrné výši cca 20tis/projekt - ukázky zde: https://vysocina.mladezkraji.cz/projekty

Všechna školní fóra proběhla v součinnosti NSZM, Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a Kraje Vysočina. Vždy se zúčastnil zastupce daného města (koordinátor ZM nebo člen rady města). V rámci řízené diskuse studenti definovali TOP10 námětů pro školu a TOP10 námětů pro město. Všechny náměty byly zaznamenány a předány zástupcům školy i města k dalšímu řešení, za rok na dalším školním fóru by měly být náměty vyhodnoceny. Mladí lidé si tak odnesou nejen to, že se mohli zapojit, něco vymyslet a své nápady prosadit, což už mnohde probíhá například u participativních rozpočtů, ale i to, že je nutné se za svůj nápad postavit, reálně naplánovat a aktivně uvést do praxe. Mladí se tak naučí mnohé, třeba i to, jak napsat projekt, proúčtovat peníze a podobně, což se jim v dalších letech bude nepochybně hodit.“

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? ano
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Z každého školního fóra vznikl soupis námětů, který byl poskytnut zástupcům školy a města.
Začátek aktivity: 01.02.2023
Konec aktivity: 01.12.2023
Příloha
Jak byla aktivita financována? NSZM ČR financovala metodickou spolupráci a facilitace akcí. Další návaznosti jako je víkend k dopracování projektů a samotné financování jejich realizaci bylo podpořeno z programu Mládež kraji ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Vysočina.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Velmi vhodné je propojení s programu Mládež kraji (v jednotlivých krají realizují krajské rady dětí a mládeže). Více na www.mladezkraji.cz .

To umožní studentům nejen náměty a priority vymýšlet, ale zároveň jim dá i možnost své nápady realizovat. Tím se naučí převzít odpovědnost za vlastní jednání a také dotáhnout věci do konce. Propojení s krajskými radami dětí a mládeže je v tomto směru velmi přínosné (více na www.krajskeradymladeze.cz)

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Propojení více organizací se stejným zájmem na realizaci aktivity - NSZM, Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a Kraje Vysočina - přineslo nové podněty, impulzy a hlavně konkrétní výsledky v podobě zrelaizovaných proejktů a nabytých zkušeností pro mladé relaizátory projektů.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Velkou roli hraje pozice facilitátora. Na některých fórech docházelo ke snahám ze strany zástupců školy diskusi studentů ovlivnit a rovnou - bez diskuse - zamítat některé návrhy. To může být slabou stránkou. Pokud se facilitátorovi nepodaří tyto snahy eliminovat, může to studenty výrazně odradit od další práce.
Je tedy výrazně doporučeno si i pro další roky zajistit externího facilitátora, jak učiteléi, tak žáci školy mají pak k práci jiný přístup.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Vyhodnocení proběhne na dalším školním fóru (obykle za rok). Tam dojde ke zhodnocení práce na TOP10 tématech.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Předpokládáme relizaci další škoních fór v rámci Vysočiny v budoucích měsících.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Akce byly propagvány na sociálních sítích (https://www.facebook.com/rdmkv). V Havlíčkově Brodě vznikla i reportáž do místních médií (https://www.youtube.com/watch?v=uSZBxBo0dWY v čase 5:45)

Aktéři

Název: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 265 24 783
Adresa: Fr. Hrubína 753, Třebíč

Další aktéři

Název:Národní síť Zdravých měst ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:61385247
Adresa:Na Poříčí 12, Praha 1
Web:http://www.zdravamesta.cz

Název:

Gymnázium Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj:60126621
Adresa:Štáflova 2063 580 01 Havlíčkův Brod
Web:http://www.ghb.cz/

Název:

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj:00581119
Adresa:Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod
Web:http://www.zdravskolhb.cz/

Název:

Gymnázium Pacov
IČO nebo jiný registrační údaj:03620280
Adresa:Hronova 1079, 395 01 Pacov
Web:http://www.gpacov.cz/

Název:

Katolické gymnázium Třebíč
IČO nebo jiný registrační údaj:44065663
Adresa:Otmarova 30/22
Web:http://www.kgtrebic.cz/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu