• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Třebíč: Senior Point ve městě

Senior Point v Třebíči, byl otevřen z podnětu místních seniorů, kterým chyběla možnost setkávat se, vzdělávat se, tvořit. Je vítaným a využívaným kontaktním a informačním centrem pro cílovou skupinu seniorů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Kontakt: koordinátor Senior Pointu
Příjmení, jméno: Šabatka Pavel
Organizace: Město Třebíč
E-mail: senior@trebic.cz
Telefon: +420 568 805 171, +420 601 573 020
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Senior point (dále jen SP) byl otevřen na podnět seniorů z Třebíčska, kterým chyběla možnost scházet se v klidném prostředí, zdarma získávat informace, poradenství, přístup na internet, vzdělávat se a tvořit. Tento záměr byl naplněn. SP byl vybudován v budově MěÚ a jeho provoz personálně zajišťují pracovníci odboru sociálních věcí.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Veškeré aktivity jsou zveřejněny na www.trebic.cz a zdokumentovány v prezentační knize i s fotkami a rovněž počty návštěvníků a účel návštěvy je veden v knize návštěv.
Začátek aktivity: 01.11.2012
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha
Kurz PC č. 1 JPG (48 kB)
Kurz PC č. 2 JPG (44 kB)
Kurz PC č. 3 JPG (59 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 300
Jak byla aktivita financována? rozpočet města 120,000 Kč / dotace Kraje Vysočina 180.000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Poskytujeme kvalitní poradenství a informační služby zaměřené na cílovou skupinu. Poradenství zajišťují soc.pracovníci MěÚ a Občanské poradny. Prostory jsou využívány pro setkávání organizovaných seniorských skupin i jednotlivců, kteří oceňují služby zdarma. Jsme kontaktním místem pro zakládání seniopasů (270 registrací)
Příloha:
Informační leták DOC (517 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Významnou podporu poskytla místostarostka pro sociální oblast Ing. Marie Černá. Kraj Vysočina podporuje vznik a rozvoj SP v kraji dotační politikou.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pomáhá komunikace s médii, články v novinách o účasti a propagaci SP na různých akcích města i na akcích spolupracujících organizací, nebo prezentace činnosti SP na jejich výročních schůzích, dále propagace činnosti SP na vývěsných místech města..
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky SP je vítaným a využívaným kontaktním a informačním místem pro cílovou skupinu. Bližší info lez získat na www. trebic.cz pod logem Třebíčského SP.

Aktéři

Název: Město Třebíč
IČO nebo jiný registrační údaj: 00290629
Adresa: Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Web: http://www.trebic.cz/

Další aktéři

Název:Pernula o. s
Adresa:Hlavova 4, 674 01 Třebíč

Název:

Občanská poradna Třebíč
Adresa:Přerovského126/6, 674 01 Třebíč
Web:http://www.optrebic.cz/

Název:

Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Třebíč
Adresa:Komenského nám. 370/12, Stařečka 674 01 Třebíč

Název:

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, O.S., ZO Třebíč
Adresa:Komenského nám. 12, 674 01Třebíč
Web:http://www.spcchzo-trebic.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu